Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

freska
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viapurplecarbonate purplecarbonate
freska
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRudeGirl RudeGirl
freska
4277 2198 500
freska
Przeceniasz się, Agnieszka. Ale nie przejmuj się. To ludzka rzecz wyobrażać sobie, że jest się ważnym i cennym człowiekiem
— ŻULCZYK
Reposted frommyszkaminnie myszkaminnie viaRudeGirl RudeGirl
freska
Reposted fromdreamadream dreamadream viaRudeGirl RudeGirl
freska
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viaRudeGirl RudeGirl
freska
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa via000monnnn066 000monnnn066
freska
7545 a032 500
Reposted fromverronique verronique via000monnnn066 000monnnn066
freska
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
freska
8022 5bd3 500
lol
Reposted fromdelima delima viaikari ikari
freska
freska
3391 b2b2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaikari ikari
7877 585f
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaeazyi eazyi
freska
Reposted fromshakeme shakeme viaeazyi eazyi
freska
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeazyi eazyi
freska
7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeazyi eazyi
freska
8831 3db2 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeazyi eazyi
freska
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacarmenluna carmenluna
freska
3167 db10 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl