Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

freska
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
1406 a961 500

thunderstruck9:

Egon Schiele (Austrian, 1890-1918), Portrait of Guido Arnot, 1918. Black crayon on paper, 47.2 x 30.1 cm.

via dead-molchun

5194 f3d8

dialnfornoir:

Niagara (1953)

Reposted fromLittleJack LittleJack viasimplyfalling simplyfalling
freska
5084 d198
Reposted fromkarahippie karahippie viaifyouleave ifyouleave
freska
0160 3669 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaifyouleave ifyouleave
freska
7422 fde2
Reposted fromnyaako nyaako viaifyouleave ifyouleave
freska
5288 b3dc 500

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viainspirations inspirations
5288 b3dc 500

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viainspirations inspirations
9802 608b 500

blue-voids:

Guo Hongwei - The Dark Side - Fire #1, 2010 - oil on canvas

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajubi jubi
freska

Reposted fromweightless weightless viainspirations inspirations
freska
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viabeminehoney beminehoney
freska
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vianezavisan nezavisan
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxmonroex xmonroex
freska
freska
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viapodprzykrywka podprzykrywka
7525 0122 500

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

freska
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viacotarsky cotarsky
freska
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl