Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

0793 80d1 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaEhem Ehem
7482 8830

lulz-time:

Susanna Hertrich

The so-called ‘Chrono Shredder’ provides a palpable (or pulp-able?) physical reminder that all things are temporary, and we can never wind back time in this world.

Each day slowly shreds in realtime so that minute changes are visible even on an hourly or second-to-second basis if one is watching closely.  

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viapsyentist psyentist
8237 336b 500

oldfilmsflicker:

La notte, 1961 (dir. Michelangelo Antonioni)

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialovelife lovelife
7653 d9a7 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaifyouleave ifyouleave
freska
freska
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadoope doope
5103 9dc9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaifyouleave ifyouleave
freska
3444 e0ca
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka
freska

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

September 16 2017

0207 b55e 500
Reposted fromtwice twice vianiedonaprawienia niedonaprawienia
freska
freska
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaGunToRun GunToRun
freska

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
freska
freska
1923 efab 500
Reposted fromsarazation sarazation
freska
1938 32c0 500
Reposted fromsarazation sarazation
freska
1979 6e97 500
Reposted fromsarazation sarazation
0189 b54b 500
Reposted frombrumous brumous viacomiendolirica comiendolirica
2239 f7cf
Reposted fromclitoris clitoris
freska
2141 e958
Reposted fromsarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl